Instituțiile de învățământ sunt o prioritate!

Pentru prima dată, Primăria Chișinău a alocat peste 5 milioane de lei pentru dotarea materială necesară a tuturor instituțiilor de învățământ din capitală.
Pentru anul viitor, au fost alocați în acest sens 10 milioane lei.
În anul curent au fost procurate materiale didactice pentru:
– Dotarea cabinetelor cu materiale didactice ilustrative specifice disciplinelor şcolare
– Dotarea cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor şcolare.
– Dotarea cabinetelor (sălilor specializate), cu echipament pentru dezvoltarea abilităţilor individuale ale elevilor specifice disciplinelor şcolare (educaţia muzicală, educaţia plastică, educația tehnologică)
– Procurarea materialelor didactice
– Asigurarea condițiilor adecvate de activitate pentru personalul didactic și studii pentru elevi
– Finanțarea și dezvoltarea bazei materiale a instituțiilor de învățământ
📌Îmi doresc ca toți profesorii și copiii să aibă parte de lecții interactive, în cadrul cărora să fie puse în practică experimentele științifice necesare subiectului predat.
Modernizarea cabinetelor școlare și dotarea acestora cu echipamentul va îmbunătăți condițiile de învățare în școlile din municipiul Chișinău, inclusiv va spori eficienţa sistemului educaţional prin extinderea şi diversificarea serviciilor educaţionale oferite de tehnologiile informaţionale.
Beneficiari ai resurselor educaţionale sunt 83 677 elevi din 119 instituții publice de învățământ primar și secundar şi 6 261 de cadre didactice.