Bugetul instituţiei

Bugetul 2019 Creșa – grădiniță nr.225


14 MF-TR Centru – Chisinau
07475 Gradinita-cresa nr. 225 Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2
fără Eco = 518110, 611, 612, 614
Form FD-037
Data doc. 06.02.2019
Timpul 16:12

Fișa executării contului curent A 07475
din 31.12.2018

Executor primar de buget (ORG1) Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana 2038
Grup principal (F1) Invatamint 09
Grup (F2) Educatie timpurie si invatamint primar 091
Subgrup (F3) Educatie timpurie 0911
Activitate (P3)

 

Denumire Codurile Aprobat Plan precizat pe an Executat pe perioada de gestiune Sold accesibil de alocații
P1 P2 P3 S3S4 S5S6 Proiect de investiții ORG2 Omolog Nr.actului normativ Clasificația economică
I. VENITURI 14 398 020,00 14 900 131,00 13 511 072,32 1 389 058,68
Finantare de la buget 149800 13 086 020,00 13 587 631,00 12 218 201,56 1 369 429,44
Surse interne 297 1 1 312 000,00 1 312 500,00 1 292 870,76 19 629,24
Surse interne 297 1000 1 312 000,00 1 312 500,00 1 292 870,76 19 629,24
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata 297 1000 142310 1 312 000,00 1 312 000,00 1 292 425,96 19 574,04
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ 297 1000 142320 0,00 500,00 444,80 55,20
II. CHELTUIELI 9 361 520,00 9 478 648,00 8 844 128,41 634 519,59
Educatie timpurie 88 02 00199 9 054 620,00 9 153 376,00 8 553 051,27 600 324,73
Alocaţii cu caracter general 88 02 00199 3 9 054 620,00 9 153 376,00 8 553 051,27 600 324,73
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 88 02 00448 306 900,00 325 272,00 291 077,14 34 194,86
Alocaţii cu caracter general 88 02 00448 3 306 900,00 325 272,00 291 077,14 34 194,86
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 88 02 00199 300 211180 5 337 500,00 5 411 805,00 4 999 549,30 412 255,70
Contributii de asigurari sociale de stat obligator 88 02 00199 300 212100 1 227 700,00 1 267 741,00 1 149 309,17 118 431,83
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic 88 02 00199 300 212210 240 100,00 273 723,00 224 979,71 48 743,29
Energie electrica 88 02 00199 300 222110 451 300,00 361 350,00 361 332,94 17,06
Energie termica 88 02 00199 300 222130 1 038 000,00 1 164 150,00 1 164 101,82 48,18
Apa si canalizare 88 02 00199 300 222140 540 800,00 449 850,00 438 137,30 11 712,70
Alte servicii comunale 88 02 00199 300 222190 30 500,00 30 750,00 28 080,00 2 670,00
Servicii informationale 88 02 00199 300 222210 4 960,00 4 960,00 4 576,00 384,00
Servicii de telecomunicatii 88 02 00199 300 222220 3 740,00 3 740,00 3 537,55 202,45
Servicii de reparatii curente 88 02 00199 300 222500 145 200,00 143 274,00 140 086,17 3 187,83
Servicii postale si distrib.drep. sociale 88 02 00199 300 222980 1 420,00 1 420,00 1 407,60 12,40
Servicii neatribuite altor aliniate 88 02 00199 300 222990 7 900,00 15 113,00 12 454,25 2 658,75
Indemn pt incapacitatea temp de munca 88 02 00199 300 273500 25 500,00 25 500,00 25 499,46 0,54
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 88 02 00448 300 211180 240 000,00 254 250,00 227 370,52 26 879,48
Contributii de asigurari sociale de stat obligator 88 02 00448 300 212100 55 300,00 58 537,00 52 278,72 6 258,28
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic 88 02 00448 300 212210 10 600,00 11 285,00 10 228,44 1 056,56
Indemn pt incapacitatea temp de munca 88 02 00448 300 273500 1 000,00 1 200,00 1 199,46 0,54
III. ACTIVE NEFINANCIARE 5 036 500,00 5 421 483,00 4 664 475,47 757 007,53
Educatie timpurie 88 02 00199 1 100 500,00 1 179 783,00 1 030 210,89 149 572,11
Alocaţii cu caracter general 88 02 00199 3 1 100 500,00 1 179 783,00 1 030 210,89 149 572,11
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 88 02 00448 3 936 000,00 4 241 700,00 3 634 264,58 607 435,42
Alocaţii cu caracter general 88 02 00448 3 3 936 000,00 4 241 700,00 3 634 264,58 607 435,42
Reparatii capitale ale cladirilor 88 02 00199 300 311120 703 000,00 757 300,00 645 729,21 111 570,79
Procurarea masinilor si utilajelor 88 02 00199 300 314110 60 000,00 158 981,00 146 758,80 12 222,20
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de 88 02 00199 300 316110 0,00 2,00 0,00 2,00
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare 88 02 00199 300 334110 8 900,00 8 900,00 6 001,89 2 898,11
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, 88 02 00199 300 335110 32 000,00 0,00 0,00 0,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi 88 02 00199 300 336110 88 400,00 85 030,00 84 110,13 919,87
Procurarea materialelor de constructie 88 02 00199 300 337110 92 100,00 77 000,00 64 427,58 12 572,42
Procurarea accesorilor de pat, imbracamint, incalt 88 02 00199 300 338110 54 000,00 50 600,00 50 586,10 13,90
Procurarea altor materiale 88 02 00199 300 339110 62 100,00 41 970,00 32 597,18 9 372,82
Procurarea produselor alimentare 88 02 00448 300 333110 3 936 000,00 4 241 700,00 3 634 264,58 607 435,42
SOLDUL BUGETAR 0,00 0,00 2 468,44 -2 468,44
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI 0,00 0,00 -2 468,44 2 468,44
Corectarea soldului de mijloace banesti 920000 0,00 0,00 -2 468,44 2 468,44
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei 910000 0,00 0,00 0,00 0,00
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei 930000 0,00 0,00 0,00 0,00