Lucrările Comisiei municipale nr. 3

#DGETS #DETSCiocana
În perioada 20 – 24 aprilie 2021, IET nr. 225 sectorul Ciocana, a găzduit lucrările Comisiei municipale nr. 3 de atestare a cadrelor de conducere din instituțiile de educație timpurie din Municipiul Chișinău , solicitante de grad managerial doi.
Membrii comisiei au evaluat materialele aferente atestării cadrelor de conducere. La data de 24 aprilie 2021, în cadrul ședinței publice online, au evaluat prestația cadrelor de conducere, care au susținut cu brio Programul managerial pentru conferirea gradului managerial doi, Raportul de autoevaluare pentru confirmarea gradului managerial doi.
📌Remarcabil este aportul atât a Direcției Inspecție Școlară din cadrul #DGETS cât și membrilor comisiei municipale de atestare a cadrelor de conducere la disciplina Educație Timpurie fiind în următoarea componență: Alla Vasilache, director IET nr. 225, Elena Melnic, director IET nr. 197, Natalia Alexei, director IET nr. 158, Marina Hasiev, director IET 130, Ciolac Ludmila, director IET 194.
📌#DGETS apreciază înalt responsabilitatea, competența, profesionalismul, colegialitatea și omenia de care s-a dat dovadă în organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice și a celor de conducere și urează succese în continuare cadrelor didactice/manageriale în activitatea profesională.