Sincere mulțumiri angajaților IET nr. 67, nr. 149, nr. 225 pentru implicare la cositul ierbii, la plantarea florilor!